Skip to content
DB SCHENKER-logga


Transportvillkor och ansvarsfördelning

Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser för Transport, Spedition och Lagring, är tillämpliga på alla avtal om uppdrag som utförs av Schenker AB.

Det är en garanti för att våra kunder alltid behandlas korrekt och säkert. Vårt ansvar är för närvarande försäkrat i If Skadeförsäkring AB, inrikes, och AIG, utrikes. Transportvillkoren lägger ramarna för hur våra tjänster ska utföras - både när det gäller vilka krav kunderna kan ställa på oss och vi på dem.

Ansvarsfördelning: Klicka här
NSAB 2015: Klicka här
 

Landtransporter

Transportvillkor Landtransporter: Klicka här
Vägledning reklamation: Klicka här
Priser och villkor DB SCHENKERparcelKlicka här
Combiterms: Klicka här

Sjöfrakt

Transportvillkor Ocean: Klicka här
Combiterms 2000: Klicka här
 

Flygfrakt

Transportvillkor: Klicka här