DB Schenker Truck

Hållbarhet

Som pionjärer av innovativa logistiklösningar har vi på DB Schenker satt som mål att bli världsledande på grön logistik. Vi är övertygade om att vår framgång är mycket mer än bara siffror – det handlar om social, miljö och ekonomisk påverkan.

Hållbarhet i Sverige

Varje dag använder sig de flesta människor direkt eller indirekt av transporter, både som privatperson och i sitt yrkesliv, och transporterna utgör blodomloppet i vårt samhälle. Samtidigt står världens transporter för en stor del av de utsläpp som påverkar vårt klimat. Den viktigaste hållbarhetsfrågan för oss är därför att tillgodose behovet av transporter på ett hållbart och långsiktigt sätt, utan negativ påverkan på klimatet.

Visa alla

Socialt

Som en av de främsta arbetsgivarna inom logistikbranschen anstränger vi oss till det yttersta för att stärka vår ställning på alla marknader. Vår sociala påverkan handlar dock inte bara om att vara en attraktiv arbetsplats. Det handlar även om att bidra till samhället.

Visa mer
Family bed laughing social impact

Ekonomi

Vi på DB Schenker är övertygade om att kvalitet är nyckeln till nöjda kunder och i slutänden högre lönsamhet. Det är därför vi lyssnar på dig som kund och fäster största vikt vid vad du har att säga. För att vi ska kunna erbjuda högsta kvalitet och förbli lönsamma behöver vi veta vad du behöver.

Visa mer
wind turbine green energy db schenker

Miljö

Vi är en förebild inom miljö –och vi jobbar väldigt hårt för att minska vårt eget och branschens koldioxidavtryck i största möjligaste mån. Vi strävar efter att bli ledande internationell leverantör av grön logistik.

Visa alla