161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

DB Schenker Truck

Vi på DB Schenker spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle

Varje dag använder sig de flesta människor direkt eller indirekt av transporter, både som privatperson och i sitt yrkesliv, och transporterna utgör blodomloppet i vårt samhälle. Samtidigt står världens transporter för en stor del av de utsläpp som påverkar vårt klimat. Den viktigaste hållbarhetsfrågan för oss är därför att tillgodose behovet av transporter på ett hållbart och långsiktigt sätt, utan negativ påverkan på klimatet.


Klimatfrågan är väldigt viktig för oss men hållbarhet är mer än så. Vi arbetar för att skapa en attraktiv arbetsplats, driva kompetensutveckling, likabehandling och för att skapa transparens i transportkedjan för att på så sätt skapa sjysta villkor för de chaufförer som kör för oss.

Vi på DB Schenker Sverige har ett omfattande miljöarbete som berör hela vår verksamhet. Genom vår miljöstrategi arbetar vi för vara en föregångare inom miljöområdet.

Vårt arbete vägleds av vår miljöpolicy och vi mäter vår prestation med hjälp av våra miljömål. De mål vi satt uppnår vi genom att erbjuda hållbara och effektiva logistiklösningar, samt genom att använda resurser på ett ansvarsfullt sätt. Transportbranschen bär ett stort ansvar när det gäller utsläpp av växthusgaser. Vi arbetar för att bryta sambandet mellan tillväxten inom transportsektorn och utsläppen av växthusgaser och vi har kommit en bra bit på väg.

För att hitta framtidens hållbara logistiklösningar och nå våra mål behöver vi på DB Schenker vara duktiga på att samarbeta med samhället, myndigheter, akademin och andra intressenter. Till exempel driver vi, genom olika forum en rad innovationsprojekt.

Vi arbetar hårt för att hjälpa våra kunder med deras miljöarbete. Vårt stora logistiknät ger oss fina möjligheter att kombinera olika transportsätt och skapa logistiklösningar med bästa möjliga avvägning mellan miljö och ekonomi. Något som är viktigt för många kunder är uppföljningen av deras respektive CO2 utsläpp och vi erbjuder självklart verktyg för att göra dessa emissionsberäkningar. För de som önskar erbjuder vi också klimatkompensation.

Våra leverantörer och deras prestation inom miljöområdet har stor påverkan på oss. Vi arbetar därför i tätt samarbete med våra leverantörer för att gemensamt minska miljöpåverkan.

Vi når vår framgång genom att vara en bra arbetsgivare som investerar i vår personal. Vi har under många år satsat stort på kompetensutveckling och är övertygade om att det skapar motivation och engagemang som hjälper oss att hitta framtidens transportlösningar. Vårt mål är att vara en Top Employer.


Vi arbetar med sociala frågor inom DB Schenker, men våra leverantörers förmåga att arbeta med sociala frågor har också stor påverkan på oss. Vi arbetar därför i tätt samarbete med våra leverantörer för att ständigt förbättra oss inom detta område.