161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser Flag of HaitiFlag of Swaziland

Vi på DB Schenker spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle

Varje dag använder sig de flesta människor direkt eller indirekt av transporter, både som privatperson och i sitt yrkesliv, och transporterna utgör blodomloppet i vårt samhälle. Samtidigt står världens transporter för en stor del av de utsläpp som påverkar vårt klimat. Den viktigaste hållbarhetsfrågan för oss är därför att tillgodose behovet av transporter på ett hållbart och långsiktigt sätt, utan negativ påverkan på klimatet.


Klimatfrågan är väldigt viktig för oss men hållbarhet är mer än så. Vi arbetar för att skapa en attraktiv arbetsplats, driva kompetensutveckling, likabehandling och för att skapa transparens i transportkedjan för att på så sätt skapa sjysta villkor för de chaufförer som kör för oss.

Miljö

Vi på DB Schenker Sverige har ett omfattande miljöarbetesom berör hela vår verksamhet. Genom vår miljöstrategi arbetar vi för vara en föregångareinom miljöområdet.

Vårt arbete vägleds av vår miljöpolicy och vi mäter vår prestation med hjälp avvåra miljömål. De mål vi satt uppnår vi genom att erbjuda hållbara och effektivalogistiklösningar, samt genom att använda resurser på ettansvarsfullt sätt. Transportbranschen bär ett stort ansvarnär det gäller utsläpp av växthusgaser. Vi arbetar för attbryta sambandet mellan tillväxten inom transportsektornoch utsläppen av växthusgaser och vi har kommit en bra bit på väg.

För att hitta framtidens hållbara logistiklösningar och nåvåra mål behöver vi på DB Schenker vara duktiga på attsamarbeta med samhället, myndigheter, akademin ochandra intressenter. Till exempel driver vi, genom olikaforum en rad innovationsprojekt.

Vi arbetar hårt för att hjälpa våra kunder med derasmiljöarbete. Vårt stora logistiknät ger oss fina möjligheteratt kombinera olika transportsätt och skapalogistiklösningar med bästa möjliga avvägning mellan miljö och ekonomi. Något som är viktigt för många kunderär uppföljningen av deras respektive CO2 utsläpp och vierbjuder självklart verktyg för att göra dessa emissionsberäkningar. För de somönskar erbjuder vi också klimatkompensation.

Våra leverantörer och deras prestation inom miljöområdethar stor påverkan på oss. Vi arbetar därför i tättsamarbete med våra leverantörer för att gemensamtminska miljöpåverkan.

Socialt

Vi når vår framgång genom att vara en bra arbetsgivare som investerar i vår personal. Vi har under många år satsat stort på kompetensutveckling och är övertygade om att det skapar motivation och engagemang som hjälper oss att hitta framtidens transportlösningar. Vårt mål är att vara en Top Employer.


Vi arbetar med sociala frågor inom DB Schenker, men våra leverantörers förmåga att arbeta med sociala frågor har också stor påverkan på oss. Vi arbetar därför i tätt samarbete med våra leverantörer för att ständigt förbättra oss inom detta område.