Här står jag och är klimatkompenserad

Vi klimatkompenserar alla våra inrikespaket.
Läs mer

Tillsammans blir vi klimatneutrala

Ett av våra viktigaste arbeten är att minska utsläppen av växthusgaser.  Just nu har vi siktet inställt på att minska våra utsläpp med 70 procent till 2030 och att uppnå Sveriges mål att bli klimatneutrala 2045.

Samarbeta med oss

Allt fler svenskar väljer företag efter värderingar. Stärk ditt varumärke genom att välja en hållbar logistikpartner. Med oss får du hållbara transporter som dina kunder kan lita på.

> Samarbeta med oss
> Bli företagskund här

2030 ska vi ha minskat våra utsläpp med

70

procent

Utsläppsminskning (landtransporter) sedan 2006

55

procent

Årets hållbarhets- redovisning

Vår resa mot fossilfrihet

Fossila bränslen har stor påverkan på den globala uppvärmningen och mängden koldioxid i atmosfären har ökat kraftigt i takt med att vårt beroende av olja ökat. Arbetet med att byta ut fossila bränslen pågår för fullt och investeringar i förnybara bränslen som förnybar el, biogas, etanol och HVO ökar för varje år. Det skapar allt bättre förutsättningar för oss att ställa om.

Elbilar, elcyklar, elhybrider

Elen kommer att spela en viktig roll i omställningsarbetet, men det är inte bara elfordonen som behöver finnas på plats. Vi behöver även förstärkt kapacitet i vårt elnät, infrastruktur för laddning och ökad tillgång på förnybar el. Vi är med och testar ny teknik för att vara redo när den tas i bruk.

Biodiesel ger fina resultat

Vi har tankat biodiesel i många år vilket har varit en starkt bidragande orsak till att vi har kunnat nå de fina resultat vi har idag. I dag tankar vi omkring 35 procent biodiesel. Biodiesel är antingen HVO som är gjort på tallolja och slaktavfall eller RME som är gjort på raps

Sverige storsatsar på biogas

Flera av våra åkerier har under året fått beviljat ekonomiskt stöd för att investera i nya biogaslastbilar - bland andra Skänninge Gods i Linköping, där vi tillsammans med vår kund Toyota Material Handling och det kommunala bolaget Tekniska verken, arbetat fram en transportlösning med biogas.

Tåg blir allt mer populärt

Vi kör stora mängder gods på tåg och har gjort det under lång tid, både nationellt och internationellt. Med Skaraborg Eco Shuttle transporteras godset med tåg mellan Göteborg och Falköping och sen vidare med lastbil. En annan tåglösning är DB SCHENKEReurasia som transporterar gods från Kina till Sverige.

Miljön vinnare när frakten går med tåg

1/4

“Min son ska veta att jag gjorde någonting”

2/4

Allt fler väljer raka spåret från Kina

3/4

Laddad för daglig trafik

4/4

Innovationsprojekt

Vi vill vara med och driva utvecklingen framåt. Vi vill bidra till hållbara transporter, nya affärsmöjligheter och en effektivare verksamhet. Därför är vi inblandade i flera olika innovationsprojekt.

Alla innovationsprojekt

Självkörande lastbil - Einride pod

Einride är ett svenskt teknikföretag som utvecklar ett hållbart transportsystem som bygger på självkörande, elektriska lastbilar. 15 maj 2019 började den första poden att köra på allmän väg i vårt terminalområde i Jönköping. Det var den första kommersiella installationen av sitt slag i världen.

Eldriven lastbil – Volvo

Vi var först ut att testa Volvo Lastvagnars helelektriska lastbil i verklig trafik. Fördelarna är flera - minskade utsläpp och minskat buller i urbana områden, samt förbättrad arbetsmiljö för förare och övriga anställda. Nu är projektet avslutat och TGM kommer att fortsätta leasa ellastbilen av Volvo.

Digitala lås - Qlocx

En Qlocxcontainer placeras på till exempel en byggarbetsplats och låset öppnas med en tillfällig digital nyckel. När sändningen är levererad får mottagaren ett sms med information och digital nyckel. De främsta fördelarna är effektivitet, säkerhet och flexibilitet.

Exakt lokalisering - What3words

W3W är en enkel och exakt metod för att beskriva platser där man har delat in världen i ett rutnät om 3x3 meters-rutor. Varje ruta har en unik adress och ett namn på tre ord. Metoden förenklar leverans till platser med otillförlitlig adressering, till exempel byggarbetsplatser eller skogsvägar.

Tillsammans når vi längre

Utan samarbete går utvecklingen långsammare. Därför samarbetar vi med våra kunder, åkerier och leverantörer samt myndigheter, akademi, samhällsaktörer och andra företag inom näringslivet.

Kundsamarbeten minskar utsläppen

Miljörådgivning till våra kunder är ett av vår miljöstrategis tre fokusområden och en otroligt viktig del i omställningsarbetet. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att testa och utveckla framtidens hållbara logistiklösningar samtidigt som vi stärker våra kunders konkurrenskraft.

Vi utvärderar våra leverantörer

Samarbetet med våra leverantörer är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Vi lägger stor vikt vid att välja rätt samarbetspartners och utvärderar regelbundet våra leverantörer. Vi vill arbeta med engagerade partners som delar vår målbild. Goda samarbeten är avgörande för att vi ska nå våra hållbarhetsmål.

Våra samarbeten ökar förändringstakten

Vi är även engagerade i ett flertal samarbeten med fokus på att skapa nya hållbara transportlösningar: Transportföretagen, KNEG, CLOSER, Fossilfritt Sverige, NTM, CLECAT, NMC, Sveriges Handelskamrar, CCWG och Air Cargo Sweden.

Verktyg för mer hållbara transporter

Transportsektorn står för cirka 22 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Det innebär att vi som transportföretag har ett stort ansvar att agera för att minska utsläppen och en stor möjlighet att göra skillnad. Här är några av de verktyg vi använder för att skapa mer hållbara transporter.

Vårt hållbarhetsarbete i videoformat!

Så ska vi nå miljömålen

1/2

Vår viktigaste resa

2/2

Skaraborg Eco Shuttle

Frakta med tåg till och från Göteborgs hamn och minska dina CO2-utsläpp med 97 procent jämfört med en vägtransport på samma sträcka. De resterande 3 procenten klimatkompenseras för att göra lösningen 100 procent miljövänlig.

Läs om Skaraborg Eco Shuttle

Kontakta DB Schenkers hållbarhetsteam

Hanna Melander
Manager Quality and Environment
+46 31 703 80 27
hanna.melander@dbschenker.com

Inger Uhrdin
Head of Cross Divisional Services  
+46 31 7038647
inger.uhrdin@dbschenker.com

Alfred Bülow
Quality & Environmental Specialist
+46 (0) 31 703 80 32
alfred.bulow@dbschenker.com


Pressfrågor?

> Kontakta Pierre Olsson


Ladda ner relaterat material

> Miljöpolicy

> ISO-certifikat