Klimatkompensation med DB Schenker

Transportsektorn står för ungefär 22 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Därför har vi som transportföretag ett stort ansvar. Och en stor möjlighet att göra skillnad. Klimatkompensation är ett komplement till vårt klimatarbete. Vi gör väldigt många andra insatser för att minska miljöbelastningen, som du kan läsa om här. När det gäller inrikes paketsändningar står vi på DB Schenker för hela kostnaden. För land, sjö och flygtransporter av gods finns tillvalet Klimatkompensation att välja.

Vi klimatkompenserar alla inrikespaket

New Content Item (1)

En liten del i vårt enorma miljöarbete
Alla utsläpp som genereras av våra pakettransporter kompenseras av oss – utan att det kostar något extra för dig som kund. Det gör vi som ett komplement till vårt övriga hållbarhetsarbete

Tillvalet Klimatkompensation

Du kan själv klimatkompensera dina godstransporter genom tillvalet Klimatkompensation. Oavsett om det gäller land, sjö eller flyg.

Klimatkompensation handlar om att ta ansvar för de utsläpp av växthusgaser som verksamheten medför genom att investera i klimatåtgärder i utvecklingsländer. Det kan till exempel vara energieffektivisering och förnybar energi som gör att vi kan ta bort fossila energikällor.

Hur gör jag för att klimatkompensera?

Landtransport

  • Boka din transport precis som vanligt
  • Välj tillvalet Klimatkompensation
  • Betala din faktura, så för vi sedan över pengarna till Atmosfair

Sjö- och flygfrakt

  • Informera oss om att du vill klimatkompensera din sändning eller ditt flöde
  • Betala din fraktfaktura, där kostnaden inkluderas
  • Efter avslutat kvartal följer vi upp fakturerat belopp och informerar Atmosfair
  • Atmosfair skickar oss en faktura på angivet belopp

Vad går pengarna till?
Atmosfair är en vedertagen global aktör som är CDM-klassat*. Därför har vi valt att arbeta med just dem. Pengarna går till olika certifierade projekt inom Atmosfair, beroende på vad vi väljer just det kvartalet.
 
*Det finns många aktörer som arbetar med klimatkompensation, men för att klassas som seriös anser vi att projektet måste följa FNs regelverk. I 2008 års Kyotoprotokoll definierar FN hur klimatkompensation skall gå till – genom The Clean Development Mechanism (CDM). Denna mekanism syftar till att stimulera hållbar utveckling och minska utsläpp av växthusgaser. 

För att projekt ska CDM-klassas måste det bidra till minskade utsläpp som utan investeringen inte skulle genomförts. Projekten måste kvalificeras genom en grundlig process. Godkännande av projekt sker av Designated National Authorities och processen bevakas av FN’s CDM Executive Board. Läs mer på Atmosfairs hemsida

Med stöd i Kyotoprotokollet, såklart

Det finns många aktörer som arbetar med klimatkompensation, men för att klassas som seriös anser vi att projektet måste vara utvärderat av FN. I 2008 års Kyotoprotokoll definierar FN hur klimatkompensation ska gå till – genom The Clean Development Mechanism (CDM).

Samarbete med Atmosfair

För att ett projekt ska CDM-klassas måste det bidra till minskade utsläpp, som utan investeringen aldrig skulle ha minskats. Projekten måste kvalificeras genom en grundlig process. Godkännande görs av Designated National Authorities och bevakas av FN:s CDM Executive Board.

Vi samarbetar med företaget Atmosfair. En global aktör som arbetar med klimatkompensation som du kan läsa mer om här.

Klimatkompensation med Hanna Melander

Hanna Melander är miljö- och kvalitetsansvarig på DB Schenker. Här berättar hon mer om klimatkompensering.

Klimatkompensation – ett sätt att köpa sig fri?

Kritiker menar att klimatkompensation inte leder till någon positiv klimatpåverkan, att företag köper sig fria från att göra det som verkligen räknas. Hanna Melander, kvalitets- och miljöchef på DB Schenker, resonerar kring saken.
Läs mer här

Kom igång direkt!

Klicka här