Skip to content
DB SCHENKER-logga


DB Schenker Lead Logistics Container Crane

Vårt innovationsarbete

Vi brinner för att driva utvecklingen framåt. Vi vill bidra till hållbara transporter, nya affärsmöjligheter och en effektivare verksamhet. Därför är vi inblandade i flera olika innovationsprojekt.

Med ett ökande flöde och en stor önskan om att fortsätta minska skadliga effekter på miljön, ställs höga krav på framtidens transporter. Trender som automation och uppkoppling driver utvecklingen framåt och nya, smartare, lösningar testas ständigt. För att nå nödvändiga och snabba resultat samarbetar vi med företag, akademier och myndigheter. Alla med fokus på hållbarhet.

Våra innovationssamarbeten

Klimatneutrala godtransporter på väg (KNEG)
Syftet med initiativet, som vi var med och startade, är att visa hur klimatpåverkan från vägburna transporter kan reduceras med hjälp av samarbete. Inom KNEG drivs ett antal projekt i syfte att minska klimatpåverkan. Gruppen består av Chalmers Tekniska Högskola, Fordonsgas, Göteborgs Centrum för Miljöutveckling, Lantmännen, OKQ8, PostNord, Preem, Renova, Sveriges Åkeriföretag, Stora Enso, Trafikverket, Volvo Lastvagnar och DB Schenker.

Network for Transport Measures (NTM)
En organisation som arbetar för att främja och utveckla transportsektorns miljöarbete och bidra till kvalitativ mätning av transporters miljöpåverkan.

Clean Cargo Working Group (CCWG)
Medlemmarnas verksamheter står för cirka 85 procent av världens sjötransport. Målet är att branschen ska ha 0 procent utsläpp av växthusgaser.

CLOSER
CLOSER samlar akademi, näringsliv och myndigheter till nya samarbeten och projekt för att utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva. DB Schenker är en aktiv partner i CLOSER och sitter med i styrelsen. Projekt som Dencity och HCT hör till samarbetet med Closer.

CLECAT
Europeisk samarbetsorganisation för transport, logistik och tulltjänster vars mål är att förstärka och förbättra branschen närvaron från på europanivå.

NMC
NMC är ett nätverk för organisationer som vill dela kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett hållbart näringsliv.

Forum för transportinnovation
Forum för innovation inom transportsektorn samlar aktörer som vill vara med och skapa ett innovationsklimat som möjliggör gemensamma lösningar.

Tysk-Svenska handelskammaren
Den tysk-svenska Handelskammaren arbetar för att stärka samarbetet mellan näringslivet i Tyskland och Sverige.


Aktuella innovationsprojekt