DB SCHENKER-logga

CarryPick – automatiserat lagerhanteringssystem för e-handel

CarryPick är ett lagerhanteringssystem med automatiserade robotar. Anders Holmberg, Head of Business Development, förklarar närmare hur det hela fungerar.

Vad är CarryPick?
— Kärnan i lösningen utgörs av självgående robotar som hämtar fram mobila hyllor och levererar dem till plockstationer där produkterna plockas och paketeras.

Hur funkar det i praktiken?
— När en beställning görs i exempelvis en webbshop skickas en kundorder till en plockstation via lagerhanteringssystemet. Plockstationen skickar ordern vidare till en robot som åker och hämtar hyllorna ute på lagret med de beställda produkterna på. Sedan kör roboten hyllan till en packningsstation där produkterna packas och skickas i väg av en medarbetare.

Hur hittar roboten till rätt hylla?
— Den får informationen från plockstationen och hittar till hyllan genom att läsa av QR-koder som täcker golvet i lagret.

Hur transporterar roboten hyllan?
— Den kör in under hyllan och kan på så sätt lyfta upp den och köra iväg den till plockstationen. Väl där tänds en lampa vid det fack där produkten som ska skickas ligger. Medarbetaren som packar kan enkelt plocka ur den och roboten kör sedan tillbaka hyllan.

Vilka är de stora fördelarna?
— I stället för att medarbetarna plockar från lagerhyllorna kommer hela hyllsektioner till plockstationer. Det ökar produktiviteten, sparar golvyta, minimerar risken för fel och gör det enklare att växla upp i kapacitet när behoven är som störst.
— Andra fördelar är minskade personalkostnader, ett konstant flöde i varuplockningen och detaljer som att lagret inte behöver vara uppvärmt eller belyst på samma sätt som om människor arbetade i samma miljö.

Hur omfattande lager kan hanteras av robotarna?
— För en av våra kunder hanterade 65 robotar 30 000 artiklar på 1 500 hyllor. Under ett år kördes en miljon beställningar ut från endast sju packningsstationer.

Hur stort var lagret i kvadratmeter?
— Byggnaden täckte 30 000 kvadratmeter lageryta varav 6 000 kvadratmeter var reserverade för CarryPick-systemet. Med hög effektivitet och flexibilitet ökade CarryPick-lösningen personalens produktivitet med upp till 60 procent samtidigt som den maximerade platsbesparingen med cirka 20 procent.