Skip to content
DB SCHENKER-logga


Effektivare och klimatsmartare logistik med digitala lås

En effektivare logistikkedja som förenklar för mottagaren och kraftigt minskar leverantörens utsläpp. DB Schenker och Qlocx pilotprojekt med digitala lås har visat sig vara en fullträff. Erik Nordqvist hos oss på DB Schenker berättar mer om projektet.

Hej Erik! Varför startades projektet med digitala lås?
– Det startades under Q1 2018 genom att vår kund Hilti ville leverera till en leveranscontainer försett med ett Qlocxlås på Skanskas byggarbetsplats i Solna. Vi satte då ihop en lösning tillsammans med Qlocx där endast den chaufför som har en sändning adresserad till leveranscontainern har access via en digital nyckel.

Hur fungerar de digitala låsen?
– En Qlocxcontainer placeras på byggarbetsplatsen där låset på ena kortsidan kan öppnas med en tillfällig digital nyckel, ofta ingår containern i skalskyddet på byggarbetsplatsen vilket gör att vi inte behöver trafikera inne på bygget. Den digitala nyckeln får DB Schenkers chaufför i en mobilapplikation utvecklad av Qlocx. När sändningen är levererad är chaufförens nyckel förbrukad samtidigt som mottagaren får ett sms som berättar att det finns gods levererat i containern.

Vilka är de främsta fördelarna?
– Effektivitet, säkerhet och flexibilitet. Mottagaren på byggarbetsplatsen behöver inte längre avbryta sitt arbete för att ta emot en sändning, vilket är tidsödande framförallt för bygget, men även för vår chaufför som nu kan leverera utan att hitta rätt slutmottagare på byggarbetsplatsen. Vidare blir det en säkrare byggarbetsplats genom färre fordon och en flexiblare lösning där mottagaren kan hämta godset när det passar hen och vår chaufför kan lossa snabbt och säkert utan att störa ordinarie verksamhet. I förlängningen får vi en effektivare logistikkedja där vi även kan leverera gods på kvällar och nätter och då även slippa bilköer, vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vilka platser ingår i projektet?
– Pilotprojektet pågår för fullt på olika håll i landet tillsammans med flera stora byggbolag och flera olika kunder som har hoppat på lösningen. För närvarande är vi igång på ett 20tal leveransplatser runt om i Sverige och det utökas kontinuerligt.

Hur ser framtiden ut?
– Utvecklingen av digitala lås går undan tack vare de uppenbara fördelarna för både mottagare och leverantör. Digitala lås kan egentligen sitta var som helt, på en leveranscontainer, en paketbox, en ytterdörr eller leveransgrind för att nämna några. Jag tror på en snabb ökning av digitala lås på marknaden för såväl företagsleveranser som privatleveranser.