Skip to content
DB SCHENKER-logga


Tyst och utsläppsfri lastbil i verklig trafik

Vi på DB Schenker testar en helelektrisk lastbil i verklig trafik, och i ett kommersiellt flöde, som en del i projektet DenCity.
– Vår lastbil levererar gods runt om i Göteborg och bidrar till att staden blir ännu mer attraktiv att bo och arbeta i, säger Ida Falkeby, projektledare hos DB Schenker Consulting.

Hej Ida Falkeby, DB Schenker Consulting. Vilket är syftet med projektet?
– Som ett led i vårt arbete med att ställa om till en hållbar transportleverantör vill vi prova hur tekniken med eldrift fungerar i vår trafik. Vi levererar gods som vanligt, men helt utan utsläpp och dessutom mindre buller. Detta innebär givetvis också att arbetsmiljön för våra chaufförer förbättras.

Vad har vi för roll?
– Vår roll är att bidra med input från vår vardag i ett logistikföretag och testa Volvo Lastvagnars nya ellastbil i ett av våra verkliga flöden, vilket vi ser väldigt mycket fram emot att göra.

På vilket sätt testar vi lastbilen?
– Dels testar vi bilen på inhägnat område, men det stora testet kommer genomföras i vårt verkliga flöde där åkeriet TGM kommer köra fordonet i Göteborg. Godset som körs tillhör Coop och kommer därför behöva vara kylt.

Hur fungerar bilen?
– Den går på enbart el och kan köra ungefär åtta mil fulladdad. Tanken är att den ska nattladdas vid terminalen men vid behov kan den också extraladdas under dagen.

Varför är det viktigt för oss att vara del av det här?
– Vi har ett ansvar i vår roll som logistikföretag att bidra till en bättre miljö och en del av det är att vara involverade i olika innovationsprojekt för att testa nya miljövänliga lösningar. Vårt mål är att vara föregångare inom miljöområdet, och att minska utsläppen av växthusgaser är vårt viktigaste mål. Elektriska fordon, som Volvo Lastvagnars nya ellastbil, innebär att vi kan minska våra utsläpp, vilket är en enormt viktig pusselbit i att värna om vår miljö och nå noll emissioner. Att få vara en del av DenCity och utveckla och testa ett elektriskt fordon gör att vi snabbare kan ta till oss av den nya tekniken som kommer ut på marknaden.

Fakta
DenCity är ett samverkansprojekt där man utvecklar innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. Det drivs av CLOSER, en neutral plattform som samlar aktörer från näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner och myndigheter till samverkan och projekt som leder till ökad transporteffektivitet.

DB Schenker är med i ett av fem delprojekt inom DenCity som heter Nollemissionsleveranser tillsammans med AB Volvo, Coop och Göteborgs stad. Åkeriet TGM är också en viktig del av projektet.