Skip to content
DB SCHENKER-logga


DB Schenker Lufthansa Cargo Boeing 777F CO2 Neutral Flight in Air

Hållbar flygfrakt

Ett steg i resan mot fossilfrihet

Flygfrakten står för 1,9 procent av de globala utsläppen, sjöfrakten för 1,7 procent och landtransporterna för 11,9 procent. Hållbara transporter är med andra ord en viktig faktor när det kommer till minskade växthusgaser.

(1) OurWorldinData.org –Forskning och data för att försöka lösa världens största problem. Källa: Climate Watch the World Resources Institute (2020)
*Flygfraktens totala klimatpåverkan står för 3,5 procent av den globala uppvärmningen (inklusive RFI, Radiative Forcing Index)

Miljöfrågan är en del av vårt dagliga arbete. Vi jobbar hårt med den. Överallt - från stad till stad, land till land. Som logistikleverantör ska vi inte bara lösa dina frakter, vi vill att du ska kunna erbjuda dina kunder hållbara leveranser också.

  • Vi samarbetar med flera världsledande frakt- och passagerarplan där det pågår ett arbete för att investera i effektivare flygplan med lägre miljöpåverkan.
  • Vi utvecklar helt elektriska drönare som kan frakta 200 kilo i upp till 40 kilometer. Drönarna är designade för att möta dagens logistik- och hållbarhetsbehov.
  • Vi är aktiva i Sustainable Air Freight Alliance (SAFA) som arbetar för att minska emissioner från flygfrakten.

I november 2020 fraktade vi för första gången, tillsammans med Lufthansa Cargo, gods i ett helt klimatneutralt flygplan på sträckan Frankfurt - Shanghai. Flygplanet, Boeing 777F, tankades med SAF som produceras med avfallsmaterial. SAF minska utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent jämfört med fotogenbränsle.

DB Schenker Lufthansa Cargo SAF Fueling Foto: Lufthansa Cargo AG / Oliver Rösler

Den första april lanserade vi en veckovis hellasttransport med Lufthansa 777F som tankas med hållbart bränsle (SAF).

Flyget går mellan Frankfurt i Tyskland och Shanghai i Kina. Beroende på dina önskemål har vi tagit fram två modeller, en där vi tankar med 100 procent klimatneutralt bränsle och en där vi uppnår klimatneutralitet genom en kombination av hållbart bränsle och klimatkompensation.

Flygfrakt med 100 procent hållbart bränsle är det säkraste sättet att minska koldioxidutsläppen på.

Klimatneutralitet uppnås genom att kombinera hållbart flygbränsle och klimatkompensation. SAF används till 80 procent och resterande 20 procent klimatkompenseras.

Vi på DB Schenker jobbar ständigt med utvecklas inom hållbarhet. Vårat samarbete med Lufthansa Cargo är bara början eftersom vårt mål är att erbjuda helt klimatneutral flygfrakt senast 2050.

Våra lösningar

eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.