Skip to content
DB SCHENKER-logga


DB Schenker Incoterms 2020

Nya Incoterms® 2020

Nya Incoterms® 2020 trädde i kraft den första januari i år. Internationella handelskammaren (ICC) vill göra Incoterms® lättare att ta till sig. De nya riktlinjerna definierar vem, av säljare och köpare, som är ansvarig för kostnader och risker under en transport. Som leverantör är det bra om du granskar och identifierar vilka Incoterms® ditt företag vanligtvis använder och hur de förhåller sig till de nya riktlinjerna.

Med ett undantag bör du känna till de 11 allmänt erkända termer som är indelade i två kategorier. Men några av dessa termer har förändrats i stil och substans för att förbättra den övergripande förståelsen.

Förkortningar

 • EXW: Ex Works
 • FCA: Free Carrier
 • CPT: Carriage Paid To
 • CIP: Carriage and Insurance Paid To
 • DAP: Delivered at Place
 • DPU: Delivered at Place Unloaded (NEW)
 • DDP: Delivered Duty Paid

Förkortningar för sjötransporter

 • FAS: Free Alongside Ship
 • FOB: Free on Board
 • CFR: Cost and Freight
 • CIF: Cost Insurance and Freight


Vad är nytt?

Från DAT till DPU
Den tidigare förkortningen DAT stod för Delivered at Terminal (levereras vid terminal) och den nya, DPU, står för Deliviered at Place Unloaded. Anledningen till förändringen är att köparen eller säljaren ibland vill att leveransen ska ske någon helt annanstans än just på en terminal.

FCA
En förändring gäller villkoret FCA, Free Carrier. Enligt FCA är säljaren nu ansvarig för att leveransen är redo för hämtning vid viss plats och viss tidpunkt. Köparen kan ge instruktion till transportören att utfärda ombord konossement (Onboard Bill of Lading) till säljaren.

CIF och CIP
Med CIF (Kostnader, försäkring och frakt) levererar säljaren till transportören och betalar fraktkostnader och försäkring till slutdestinationen, oavsett transporten. Incoterms® 2020 innebär krav på mer omfattande försäkring än tidigare.

DAP, DPU och DDP
DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) och DDP (Delivery Duty Paid) tar nu hänsyn till köpare och säljare som arrangerar egna transporter i stället för att använda tredjepartsföretag.

Säkerhetskrav
Transportrelaterade säkerhetskrav har inkluderats I varje villkor i Incoterms® 2020 (se A4/A7 Incoterms® 2020).

Förklarande noteringar för användare för varje Incoterm har ersatt 2010 års Guidance Notes och är utformade för att vara enklare. Det är viktigt att alla som är involverade i internationell handel skaffar sigen grundlig förståelse för de nya Incoterms® 2020.

Incoterms® är skyddade av upphovsrätt som ägs av ICC. Ytterligare information om Incoterm®-reglerna kan erhållas från ICC: s webbplats Incoterms® och Incoterms® 2020-logotypen är varumärken som tillhör ICC. Användning av dessa varumärken innebär inte associering med, godkännande eller sponsring av ICC såvida inte specifikt anges ovan.

OBS! Detta är enbart en förenklad information och DB Schenker lämnar inga garantier om innehållets riktighet. Våra kunder uppmanas söka information och råd i ämnet hos ICC Incoterms® och juridiskt ombud.