Skip to content
DB SCHENKER-logga


Allt om Incoterms och Combiterms

Leveransvillkor bestämmer vem som ska arrangera transporten, vem som ska stå för försäkring och vem som står för risken om någonting går fel.

Incoterms är en samling av leveransvillkor, som används för handel både i Sverige och internationellt. Combiterms är kostnadsfördelningsverktyg som används för att detaljstyra vem som betalar för de olika delarna av transporten i enlighet med Incoterms.

Lär dig mer i videon En snabbis med DB Schenker Incoterms & Combiterms med Johan Henriksson, Risk Management. Du kan också hitta information på Villkor & ansvar.

Incoterms olika leveransvillkor

Köparen står för risken och alla kostnader då säljaren har placerat godset på överenskommen plats till exempel på säljarens lastkaj. Försäkring: Köparen behöver försäkring för hela transporten från att risken övergår.

Säljaren överlämnar godset på den angivna platsen. Köparen står för risken från det att varan levereras till första fristående transportör eller terminal. Försäkring: Köparen behöver ha försäkring för transporten från det att risken går över enligt ovan.

Säljaren levererar godset vid sidan av fartyget. Köparen står för risken från det ögonblick då godset är levererat vid sidan av fartyget. Försäkring: Köparen behöver försäkring för transporten från att godset avlämnas på kaj. Säljaren behöver försäkring fram till avlämnadet på kaj.

Säljaren står för risken fram till dess godset är lastat ombord på fartyget. Köparen står för risken från och med att godset är levererat ombord på fartyget. Försäkring: Köparen behöver försäkring för transporten från att godset är lastat ombord på fartyget. Säljaren behöver försäkring fram till det är lastat ombord.

Säljaren står för risken fram tills godset är lastat ombord på fartyget som angetts av säljaren samt kostnader och frakt fram till angiven destinationshamn. Köparen står för risken från och med att godset är levererat ombord på fartyget. Försäkring: Köparen behöver försäkring för transporten från att godset är lastat ombord på fartyget. Säljaren behöver försäkring fram till lastat ombord.

Säljaren ansvara för kostnader som försäkring, och frakt fram till angiven destinationshamn. Köparen står för risken från och med att godset är levererat ombord på fartyget. Försäkring: Säljaren måste ordna med försäkring som minst uppfyller villkoret Institute Cargo Clauses (C) fram till destinationshamnen för köparens räkning.

Säljaren arrangerar frakt till angiven bestämmelseort, men köparen står för risken från och med att godset är levererat till den första fristående fraktföraren eller terminal. Försäkring: Köparen bör ha försäkring för transporten. Säljaren bör ha försäkring fram till platsen för överlämning som är angiven i köpeavtalet.

Säljaren ansvarar för kostnader, inkluderat försäkring och frakt, fram till angiven bestämmelseort. Köparen står för risken från och med att godset levererats till den förste fristående fraktföraren. Försäkring: Säljaren måste köpa försäkring som minst uppfyller villkoret Institute Cargo Clauses (A) fram till angiven destination för köparens räkning.

Säljaren står risken för godset fram till avtalad avlämningsort. Köparen står för risken från och med det ögonblick säljaren har gjort godset tillgängligt för lossning på avlämningsorten. Försäkring: Försäkring tecknas av säljaren till avtalad avlämningsort.

Säljaren står risken för godset fram tills det är lossat på angiven plats. Köparen står för risken från det ögonblick godset är tillgängligt efter lossning på den avtalade platsen. Avtalet måste ange var godset blir tillgängligt efter lossning. Försäkring: Försäkring tecknas av säljaren fram tills att godset är lossat på angiven plats.

Säljaren står för risken och alla kostnader till och med det ögonblick då säljaren har levererat godset på överenskommen plats. Köparen står för risken från det ögonblick godset är tillgänglig för lossning på bestämmelseorten. Försäkring: Försäkring tecknas av säljaren fram till avtalad bestämmelseort.

Nya Icoterms 2020

Nya Incoterms® 2020 trädde togs fram av internationella handelskammaren (ICC) för att göra Incoterms® lättare att ta till sig. De nya riktlinjerna definierar vem, av säljare och köpare, som är ansvarig för kostnader och risker under en transport.

Nya Icoterms 2020 Allt du behöver veta om Incoterms 2020