Skip to content
DB SCHENKER-logga


Tågfrakt
Lastbil
Sjöfrakt

Full Load Solutions

Pålitlig tågfrakt i hela Europa? Det löser vi. 

Full Load Solutions (FLS) är en europeisk enhet. Vi skickar ungefär 1 385 000 ton gods utrikes med tåg varje år. Inom tågfrakt finns det ingen one size fits all-lösning utan vi hjälper dig efter dina behov med anpassade transportsätt från väg till järnväg till intermodal och sjötransport. Antingen sker transporten i klassiska järnvägsvagnar eller genom intermodala upplägg (container eller trailer på tåg).  


 

Anpassade logistiklösningar efter dina behov 

Vi skapar mer än bara transportlösningar. Vi tänker längre än så. Därför erbjuder vi crossdocking och andra tjänster som säkerställer tillförlitlig transport oavsett var godset ska transporteras.
Ditt gods transporteras efter de branschspecifika kraven – oavsett om det är papper, stål, byggmaterial, maskiner, elektronik, konsumtions- eller industrivaror.     


Vår storlek är en fördel! Det gör att vi kan erbjuda dig anpassade tjänster som kan integreras i din leverantörskedja och efter dina kunders behov. Det kan vara allt från säkerhetsdörrar, uppacknings- och ompackningssystem, crossdocking, lagertjänster till att minimera transportkedjans koldioxidutsläpp så mycket som möjligt.

Är hållbarhet lika viktigt för ditt företag som att godset är helt och kommer fram i tid? Då ska du välja tågfrakt. Att skapa transportlösningar som är baserad på elektrifierad tågfrakt är ett sätt att sänka ditt företags koldioxidutsläpp med upp till 80 procent (jämfört med lastbil). 

Tågfrakt mellan Europa och Kina är ett bra val! Det är billigare än flygfrakt och snabbare än sjöfrakt. DB SCHENKEReurasia omfattar dörr-till-dörr-lösningar för blocktåg, styckegods eller hellaster mellan Europa och Kina och flera asiatiska länder.

Relaterade produkter

eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.