Skip to content
DB SCHENKER-logga


DB Schenker Lead Logistics Container Crane

Lead Logistics Americas

Vi finns i både Nord- och Sydamerika och har kunskap och erfarenhet om lokala praxis och globala resurser. Nordamerika har en mogen och homogen logistikmarknad, medan tillväxtmarknaderna i Sydamerika kännetecknas av snabb tillväxt och logistiska utmaningar.

Den nordamerikanska marknaden är relativt enhetlig och täcker ett stort geografiskt område. Stordriftsfördelar kommer att vara en viktig aspekt av din supply chain, både i fråga om transport och lagerhantering. För att uppnå det behöver du en pålitlig och erfaren partner med lokal kunskap och globala resurser.

Din supply chain i Nordamerika

Vi på DB Schenker kan optimera ditt befintliga nätverk för landtransporter i Nordamerika, kombinera dina internationella och nationella leveranser och erbjuda insyn i och kontroll över din supply chain.

Din supply chain i Sydamerika

För Sydamerika gäller andra krav och utmaningar för dina logistiklösningar. Lagar, bestämmelser, kulturella variationer och komplicerad skattelagstiftning på tillväxtmarknaderna bidrar till allt mer avancerade supply chains. Vi har djupgående kunskaper om marknaderna i exempelvis Mexiko, Argentina, Chile och Brasilien. Vi kan hjälpa dig välja, kontrollera och hantera lokala transportörer och tredjepartsleverantörer. Vi erbjuder en kontaktpunkt som säkerställer fullständig integration. Och dina transporter blir effektivare och din supply chain enklare att kontrollera.

DB Schenkerleadlogistics Americas är en global aktör med djup lokalkännedom. Vi hjälper dig att uppnå kostnadsfördelar, öka flexibiliteten och förbättra lageromsättningen genom;

  • Globalt, integrerat och multimodalt transportnätverk 
  • Strategiska, globala lager och nav 
  • IT-system och visualiseringsverktyg för globala supply chains  
  • Expertis på området för de senaste globala handelsreglerna och frihandelsavtalen

eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.