161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Drivmedels- och valutatillägg för land, sjö & flygtransporter

Landtransport

Vi uppdaterar tilläggen i slutet av varje månad. 

Sjöfrakt

Varje månad publicerar vi uppgifter om bränsle- och valutatillägg (BAF & CAF) samt övriga tillägg som DB Schenker använder.

Dessa tillägg bestäms av våra leverantörer och är därför svåra för oss på DB Schenker att påverka. Observera att det är skeppningsdatumet som avgör vilka tillägg som gäller.

Vad betyder termerna?
Less than Container Load       LCL         Styckegods     
Full Container Load       FCL         Hel last, hel container
Bill of Lading       B/L          Sjöfraktsedel
Bunker Adjustment Factor       BAF         Oljepristillägg    
Currency Adjustment Factor       CAF         Valutatillägg   
Peak Season Surcharge       PSS          Kapacitetstillägg

Vad är ett svaveltillägg?

Svaveldirektivet SECA skärper reglerna för utsläpp av svavel i bland annat Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Där tillåts en svavelhalt på 0,10 viktprocent i det bränsle som används ombord.

Svaveldirektivet har ökat kostnaderna för bunker för rederierna, vilket har gjort att ett svaveltillägg har införts på frakterna. Läs mer

Flygfrakt

De tillägg som gäller för flygfrakt är bränsle- och säkerhetstillägg (FSC och SSC). Dessa tillägg är enligt utlägg som bestäms av våra leverantörer och är därför svåra för oss på DB Schenker att påverka. Observera att det är skeppningsdatumet som avgör vilka tillägg som gäller.

eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.