IMG_9543-Redigera

Drivmedels- och valutatillägg för land-, sjö- och flygtransporter

Landtransport

INRIKES justering för MARS 2021 (i parentes föregående månads justering)

Drivmedelstillägget har justerats enligt följande:

INRIKES justering 
Drivmedelstillägget har justerats enligt följande:

1. GODS: 26,03 % (24,55%)
DB SCHENKERsystem, direct, pallet, skicka enkelt

2. TERMO: 29,01 % (27,29 %)
DB SCHENKERcoldsped

3. PAKET: 6,90 % (6,39%)     
DB SCHENKERparcel

För utrikes och historik ladda ner filen Drivmedels- och valutatillägg land.

Vi uppdaterar tilläggen i slutet av varje månad.


Sjöfrakt

Varje månad publicerar vi uppgifter om bränsle- och valutatillägg (BAF & CAF) samt övriga tillägg som DB Schenker använder.

Dessa tillägg bestäms av våra leverantörer och är därför svåra för oss på DB Schenker att påverka. Observera att det är skeppningsdatumet som avgör vilka tillägg som gäller.

Vad betyder termerna?

Less than Container Load

       LCL         Styckegods     

Full Container Load

       FCL         Hel last, hel container

Bill of Lading

       B/L          Sjöfraktsedel

Bunker Adjustment Factor

       BAF         Oljepristillägg    

Currency Adjustment Factor

       CAF         Valutatillägg   

Peak Season Surcharge

       PSS          Kapacitetstillägg


Vad är IMO 2020?

International Maritime Organization (IMO) har infört ett nytt bränsledirektiv som begränsar svavelutsläppen till 0,5 % från och med 1 januari 2020.
Det innebär att branschen kommer att behöva växla till lågsvavelhaltiga bränslen eller investera i ny teknik. Båda alternativen medför ökade kostnader och vi behöver därför ta ut en avgift (IMO 2020 Compliance Fee) för att vara kompatibla med IMO 2020. Den nya avgiften kommer att debiteras från och med 1 december 2019.

Klicka här för aktuella avgifter
Läs mer om IMO här


Vad är ett svaveltillägg?

Svaveldirektivet SECA skärper reglerna för utsläpp av svavel i bland annat Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Där tillåts en svavelhalt på 0,10 viktprocent i det bränsle som används ombord.

Svaveldirektivet har ökat kostnaderna för bunker för rederierna, vilket har gjort att ett svaveltillägg har införts på frakterna. Läs mer


Flygfrakt

De tillägg som gäller för flygfrakt är bränsle- och säkerhetstillägg (FSC och SSC). Dessa tillägg bestäms av våra leverantörer och är därför svåra för oss på DB Schenker att påverka. Observera att det är skeppningsdatumet som avgör vilka tillägg som gäller.

eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.