Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


​Ship_ocean_airplane_logistic_solution

Vilka dokument behövs vid sjöfrakten?

Export

Utfärdas av dig

 • Handelsfaktura / Commercial invoice
 • Packlista / Packing list
 • EUR1 (endast till vissa destinationer)
 • DGD = Farligt gods-deklaration / Dangerous Goods Declaration med uppgift om klass och s.k. UN-nr (endast vid farligt/klassat gods)
 • VGM

Utfärdas av oss på DB Schenker

 • Sjöfraktsedel / Bill of Lading (B/L), rederifraktsedel såväl som Schenker-B/L
 • Tulldokument
 • Legalisering / Legalization (endast till vissa destinationer). Skeppningsdokumenten legaliseras av respektive lands handelskammare och ambassad/konsulat.
 • Diverse olika dokument vid L/C = Letter of Credit (remburs) förfarande
 • Föranmälan 

Import


Utfärdas av leveratören och visas för oss på avsändningsorten.

 • Handelsfaktura / Commercial invoice
 • Packlista / Packing list
 • GSP-certifikat formulär A (krävs endast för vissa varuslag)
 • Exportlicens (krävs endast för vissa varuslag, vid importlicensansökan


Utfärdas av oss på avsändningsorten

 • Original av sjöfraktsedel / Bill of Lading (B/L) alt. seawaybill
 • Diverse olika tulldokument i de fall Schenker anlitas för denna tjänst

eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.