Skip to content
DB SCHENKER-logga


​Ship_ocean_airplane_logistic_solution

Vi hjälper dig med farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom om de inte hanteras rätt under en transport.
Vi på DB Schenker har lång erfarenhet av att transportera godkänt farligt gods. Vid dessa transporter följer vi de regelverk som finns.

Behöver du mer information för att kunna förpacka, märka och dokumentera ditt gods finns information hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Du är självklart även varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Vår policy för farligt gods

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker är…

 • Att se till att företag inom DB Schenker hanterar farligt gods, och är medvetna om sitt ansvar som speditörer, i enlighet med rådande internationella och nationella regelverk för hantering och transport av farligt gods.
 • Att undvika personskador och förlust av människoliv.
 • Att undvika skador på miljön i samband med hantering och transport av farligt gods.
 • Att undvika skador på egendom i samband med hantering och transport av farligt gods.
 • Att begränsa ekonomisk förlust och miljömässiga konsekvenser som en följd av olyckor med farligt gods.
 • Att uppfylla de krav som kunder och myndigheter ställer för en kvalitativ hantering av farligt gods.
 • Att säkerställa att gällande säkerhetsbestämmelser följs.

Utöver de internationella bestämmelser som reglerar transport av farligt gods, har hänsyn tagits till följande standarder och direktiv:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 28000
 • OHSAS 18001
 • EN 12798: Transport Kvalitetssystem, Krav på Kvalitetssystem för att komplettera ISO 9001/2000 för transport av farligt gods med avseende på säkerhet.
 • CEFIC’s Safety and Quality Assessment System (SQAS).
 • Chemical Distribution Institute`s Marine Packed Cargo (MPC) systemet.


eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.