Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


​Ship_ocean_airplane_logistic_solution

Vilka dokument gäller?

Här kan du se vilka transportdokument och nummerserier som behövs samt tillägg för export till tredje land (Handelsfaktura).


Varje transportuppdrag som DB Schenker utför baseras på den transportinstruktion du som kund lämnar. För att vi ska kunna hålla våra löften om leveranstid och effektivitet måste basinformationen för respektive uppdrag vara korrekt och tillgänglig när transporten påbörjas.

För alla transportprodukter gäller att Standardiserad Transportetikett (STE) ska användas som godsmärkning per transportkolli, godkända av DB Schenker. Våra godsprodukter, exempelvis DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium, DB SCHENKERpart load DB SCHENKERfull load och DB SCHENKERcoldsped krävs även fraktsedel, godkänd av DB Schenker.

Det finns två unika nummerserier som behövs för att skapa transportdokument:

1. Sändnings-ID

Sändningsnummerserie för Paket-/Fraktsedelsnummer
Unik nummerserie för varje sändning. En sändning kan innehålla flera kollin. Det nio-siffriga numret måste alltid kompletteras med en checksiffra för att bli tio siffror och därmed giltigt. Metoden för att beräkna checksiffra kallas modul 10:2 och är den samma som används för exempelvis personnummer. Normalt sköter ditt TA-system om detta helt automatiskt. För att beställa en nummerserie för Sändnings-ID, klicka nedan - OBS! om du använder ett webbaserat TA-system så behöver du vanligtvis inte beställa en nummerserie, det sköter TA-systemet om automatiskt.

Beställ nummerserie här (öppnas i nytt fönster)
 

2. Kolli-ID

Nummerserie enligt GS1 SSCC
Unik nummerserie för varje kolli. Flera kollin kan förekomma i en sändning. Vid frågor gällande GS1 SSCC/Kolli-ID, kontakta GS1 Sverige.
 
Det är viktigt att känna till att båda ovanstående nummerserier (sändning och Kolli - ID) måste vara så väl tilltagna så att de räcker och därmed är unika i minst 18 månader. Tidigast efter denna tid skall nummerserien användas på nytt, det vill säga du börjar om på första tilldelade numret. Det är bara om den tilldelade nummerserien inte räcker som en ny serie skall beställas.

Vid transport till tredje land samt Åland ska handelsfaktura utfärdas i enlighet med respektive lands bestämmelser. Notera att vissa länder ej accepterar s.k. Proformafaktura som underlag för Importförtullning. För kompletterade information se Tullverkets hemsida i avsändar- och mottagarland.

Parter för Säljare och Köpare måste anges i transportinstruktionen, även om hämtning och leverans sker till andra parter. En transportinstruktion kan endast innehålla handelsfakturor från ett säljande och ett köpande företag.

Om DB Schenker utför exportdeklaration

Transportbeställaren ska snarast efter bokningstillfället skickas nedanstående dokument till överskommen bokningskontakt för DB Schenker per transportinstruktion. Dokument häftas även bakom utskriven fraktsedel.

 1. Försättsblad eller e-postmeddelande med information om vilken transportinstruktion underlagen avser genom. Ange t.ex. sändningsinformation och sändningsnummer eller bifogad kopia på fraktsedel.
 2. Handelsfaktura i tre (3) exemplar utfärdas i enlighet med respektive lands bestämmelser. Handelsfakturan används som underlag för Export- och Importdeklaration och behöver innehålla nedanstående uppgifter:
  a) Kompletta adressuppgifter på säljande och köpande parter.
  b) Av Tullverket godkänt EORI nummer på säljande part. (Economic Operator Registration and Identification)
  c) Tydlig varubeskrivning
  d) Antal kolli och kollislag
  e) Tullstatistikt nummer* (samt ev. tilläggskoder till respektive Tullstatistikt nummer)
  f) Ursprungsland per Varupost och Tullstatistikt nummer*
  g) Netto- och bruttovikt*
  h) Varuvärde per Tullstatistikt nummer*
  i) Farligt Gods klass (vid ADR klassade varor)*
  j) Liter/Antal/Styck/m3/m2 etc. då Tullstatistiskt nummer kräver uppgift
  k) Avvikande Exportprocedurkod (Temporärexport el. Aktivförädling etc)* Om uppgift saknas sker export enligt Procedurkod för normal export.
  l) Mottagarens tullkreditnummer (i mottagarlandet)

  *Dessa uppgifter skall vara specificerade i handelsfakturan per varupost och tullstatistiskt nummer samt summeras per Ursprungsland, Farligt Gods och andra krävande uppgifter per Varupost, som t.ex. antal/styck, nettovikt och bruttovikt per Tullstatistiskt nummer.
  Som alternativ att summera dessa dessa uppgifter i fakturan kan transportbeställaren använda en kommersiell varulista eller enhetsdokument (ED) per transportinstruktion.
 3. Stämplade EUR1-certifikat eller ATR-certifikat
  Transportbeställaren ansvarar för att vid behov bifoga av Tullverkets stämplade EUR-certifikat eller ATR-certifikat per transportinstruktion om detta krävs för importförtullningen i mottagarlandet. Transportbeställaren ansvarar för att kontakta köparen i mottagarlandet gällande detta eller se Tullverkets hemsida för aktuella regler och information.

  Om DB Schenker ska söka Tullstatistiskt nummer per varupost, summera tulluppgifter baserat på kundens handelsfaktura, stämplade EUR1-certifikat eller korrigera parter på insänd transportinstruktion tillkommer avgifter enligt DB Schenkers gällande transportvillkor.


Om du utför exportdeklaration

Detta alternativ förutsätter att kund är godkända, har tillstånd och systemstöd för att exportdeklarera enligt: Förenklat förfarande godkänd exportör "UGE" hos Tullverket.

Transportbeställaren ska snarast efter bokningstillfället faxa eller via e-post sända nedanstående dokument till överenskommen bokningskontakt för DB Schenker per transportinstruktion. Dokument häftas även bakom utskriven fraktsedel.

 1. Försättsblad eller e-postmeddelande med information om vilken transportinstruktion underlagen avser genom att ange te.x. sändningsinformation och sändningsnummer eller bifogad kopia på fraktsedel.
 2. Handelsfaktura i tre (3) exemplar utfärdas i enlighet med respektive lands bestämmelser. Handelsfaktura används som underlag för Importdeklaration och behöver innehålla nedanstående uppgifter:
  a) Kompletta adressuppgifter på säljande och köpande parter
  b) Av Tullverket godkänt EORI nummer på säljande part (Economic Operator Registration and Identification)
  c) Tydlig varubeskrivning
  d) Varuvärde
  e) Antal kolli och kollislag
  f) Netto- och bruttovikt
  g) Mottagarens tullkreditnummer (i mottagarlandet)
 3. Enhetsdokument med Tullverkets Tull-ID och MRN nummer.


DB SCHENKERparcel till Åland

För sändningar till Åland krävs ingen handelsfaktura. Dock måste köparens/mottagarens skattenummer (momsregistreringsnummer) finnas med på fraktdokument/STE-etikett.
DB SCHENKERparcel till Åland hanteras i transportinstruktionen som landskod FI (Finland).


eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.