Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


​Ship_ocean_airplane_logistic_solution

Så reklamerar du ditt gods

Tyvärr händer det att gods vi hanterar skadas eller förloras. Om det inträffar är det viktigt att du vet hur ditt gods är försäkrat. Med rätt varuförsäkring kan du vara trygg med att få full ersättning för ditt gods.

Vad behöver du göra?

 • Reklamera skadat gods eller paket: Klicka här
 • Hitta saknat gods eller paket: Kontakta ditt närmaste DB Schenkerkontor
 • Hitta paket från utlandet: Kontakta godsavsändaren

Så gör du om godset är skadat när vi lämnar ut det

 • Ta emot godset, men kvittera inte i handdatorn utan att först göra en anmärkning på kvittensdelen. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras. På så vi styrker du att skadan inträffat under vår hantering och vi kan spåra orsaken.
 • Försök begränsa skadan om det är möjligt.
 • Om skadan upptäcks vid uppackning måste du anmäla skadan till oss inom sju dygn efter mottagandet för att den ska kunna behandlas.
 • Många gånger vill vi besiktiga skadan. Därför får du inte returnera, sälja eller reparera det skadade godset utan att först ha kontaktat oss. Ta därför snarast kontakt med vår skadeavdelningNär du gjort det skickar vi dig en skadeblankett som du ska fylla i och returnera till oss.

För reklamation av sjö- eller flygfrakt kontaktar du den avdelning som hanterat din transport.

Saknar du gods vid en leverans?

 • Gör anmärkning om saknat gods/kolli i handdatorn innan du kvitterar godset. Kontakta vårt närmaste kontor. Vi gör då en eftersökning på våra terminaler och hos transportörerna. Om vi inte lyckas finna det saknade godset inom 30 dagar (utrikes 60 dagar) har du rätt att anse det som förlorat.

Hantering av din reklamation

Det är du som kund som ska framställa ersättningskrav och styrka kravets storlek. Det innebär att du normalt ska bifoga följande handlingar till oss:

 • Skadeanmälan med tydlig skadebeskrivning och gärna foton.
 • Fraktsedelsnummer.
 • Handelsfaktura mellan säljare och köpare, eller annan handling som visar värdet på godset.
 • Reparationsfaktura, alternativt faktura för ersättningsleverans eller reservdelsfaktura.
 • Eventuellt övriga handlingar som du anser har betydelse för att skadan blir korrekt reglerad.

Viktigt att tänka på

Du måste själv kontrollera godsets och förpackningens tillstånd när det lämnas ut till dig. Räkna också igenom kvantiteten så att den stämmer överens med uppgifterna på fraktsedeln.
eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.