Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


​Ship_ocean_airplane_logistic_solution

Solas, hur funkar det?

Sjösäkerhet för gods som skeppas i container

Det är viktigt att avsändaren anger verifierad bruttovikt på alla containers som skeppas på fartyg. Kravet kom efter fartygsincidenter på grund av stabilitetsproblem - brister i viktfördelningen.

Bruttovikten av en färdigpackad container ska bestämmas genom vägning. Om verifierad vikt saknas kan rederiet neka lastning av containern.

Det finns två sätt att få fram containers totala vikt:
1. Väga hela den lastade och plomberade containern på en kalibrerad containervåg.
2. Räkna samman individuell vikt (VGM) för samtliga kollin i containern plus emballage, surrningsmaterial och containerns vikt.

I enlighet med reglerna läggs ansvaret att uppge korrekt VGM-vikt för det gods som bokas på varje exportör. I de fall ni som exportör inte har möjlighet att uppge godsets VGM-vikt kan vi hjälpa till att ordna vägning.

Vägningen kan göras på två sätt:
Metod 1. Container med last vägs i sin helhet.
Metod 2. Ingående komponenter vägs var för sig, inklusive packningsmaterial, surrningsutrustning och containervikt, och summeras.

 

Rapportering av VGM-vikt:
VGM som lämnas av er ska vara hos oss före document closing. Det sker genom att vikten skrivs in i en VGM-mall som du får vid bokning. Notera att du som skickar bär fullständigt ansvar för att den angivna vikten är korrekt totalvikt d.v.s. godsvikt inklusive emballage och annat packningsmaterial. Den vikt som är lämnad vid document closing betraktas som den slutgiltiga VGM-vikten för godset.

 

Kostnader för VGM:
För alla exportbokningar fakturerar vi en VGM-avgift.

I de fall du beställer vägning kommer kostnader faktureras enligt utlägg.

eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.