Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


​Ship_ocean_airplane_logistic_solution

Vad är VGM?

Det är obligatoriskt för alla avsändare att uppge verifierad bruttovikt på alla containers som skeppas på fartyg. Kravet tillkom efter fartygsincidenter på grund av stabilitetsproblem med brister i viktfördelningen på fartygen.

Den huvudsakliga innebörden av reglerna gällande VGM är att bruttovikten av en färdigpackad container ska bestämmas genom vägning. Om verifierad vikt saknas kan rederiet neka lastning av containern.

Vägningen kan göras på två sätt:

1. Container med last vägs i sin helhet

2. Ingående komponenter vägs var för sig, inklusive packningsmaterial, surrningsutrustning och containervikt, och summeras

IMO resolution MSC.380(94)

eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.