Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Hållbar sjöfrakt

Vi behöver tänka nytt för att nå fossilfrihet till 2040

Hållbarhet är vårt största fokus och nu gör vi en ordentlig satsning för att minska våra utsläpp från sjöfrakten. Den största delen av våra kunders koldioxidutsläpp kommer från transport och distribution, inte helt oväntat. Därför vill vi hjälpa dig som kund att dels få koll på era utsläpp men även hjälp att minska dem, så att ni kan nå era utsläppsmål. Mindre snack, mer verkstad helt enkelt. 

LCL-frakt på biobränsle

Från fossilfri flygfrakt med SAF (Sustainble Aviation Fuel) till att nu kunna erbjuda en likvärdig lösning inom sjöfrakten tillsammans med CMA CGM.

Det enda mer miljövänliga alternativet inom sjöfrakten har hittills varit att man genom ett tillägg (per transport) delar på en viss mängd biobränsle. Det förutsätter dock att alla i leveranskedjan är villiga att dela på kostnaden. Ingen klockren lösning med andra ord.

Det vi gjort nu är att köpa 2500 ton biobränsle vilket täcker alla våra LCL-frakter med rederiet CMA CGM. Dessutom kommer det finns bränsle över till FCL-containers som vi kan använda för utvalda kunder.

Vi har dessutom köpt mer bränsle än vad vi egentligen behöver, med syfte att täcka upp för de utsläpp som genereras vid tillverkningen av biobränslet. På så sätt når vi 100 procent klimatneutralitet.

Sjöfraktsmarknaden

IMO (International Maritime Organization) och EU är två aktörer som kommer med nya regleringar för att minska utsläppen från sjöfrakten.

Utöver "IMO 2020" har IMO infört ytterligare en bränslereglering som begränsar svavelutsläppen till 0,5 %. Alla fartyg som sjösätts måste minska svaveloxiderna med 85 %.

IMO kommer att implementera en reviderad strategi nästa år, 2023, utöver de befinliga kraven. Dessa inkluderar reglering av fartygens årliga operativa kolintensitetsindikator (CII), baserad på faktisk bränsleförbrukning.

Dessutom ställs krav på fartygsägare när det kommer till fartygets energieffektivitet, vilket övervakas med "Energy Efficiency Existing Ship Index" (EEXI). EEXI är ett komplement till det befintliga "Energy Efficiency Design Index" (EEDI).
 

Tillsammans når vi målen

För att minska utsläppen inom sjöfrakten måste vi arbeta tillsammans och därför ingår vi i Getting to Zero Coalition. Det är en kraftfull allians där fler än 150 företag från sjöfart, energi, infrastruktur och finanssektorn ingår. Alliansen har även stöd av regeringar och icke-statliga organisationer. Målet är att utveckla kommersiellt gångbara fossilfria fraktfartyg till 2030.

Getting to Zero Coalition Logo


Vi har även signerat "the Arctic Commitment". Det innebär att vi stödjer utfasningen av HFO (Heavy Fuel Oil). Vi hjälper transportörer att ersätta HFO med hållbara bränslen och samarbetar med industrin, icke-statliga organisationer och beslutsfattare för att snabba på användningen av hållbara bränslen inom sjöfrakten.

T


Våra sjöfraktslösningar

eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.