Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


IMO:s nya 2020-direktiv

Vad är IMO 2020?

International Maritime Organization (IMO) har infört ett nytt bränsledirektiv som begränsar svavelutsläppen till 0,5 % från 1 januari 2020. Alla fartyg måste alltså minska svaveldioxiden med 85 %.

Vad innebär direktivet?

Utsläppsdirektivet IMO 2020 innebär att fartyg måste minska sina utsläpp avsevärt både ute till havs och i kustområdena. Denna förändring påverkar hela sjöfartsbranschen. Direktivet gör sjöfarten mer miljövänlig.

Kostnader och påföljder

För att följa direktiven kommer branschen att investera i bränslen med låg svavelhalt eller i ny teknik. Båda alternativen medför ökade kostnader eftersom kompatibla bränslen och investeringar i ny teknik är dyrt.

I Nordeuropa, Nordamerika och delar av Asien är det obligatoriskt att använda ett ännu renare bränsle med en svavelhalt på 0,1 %. Detta specialbränsle är dyrare och debiteras separat. Övriga områden kräver en maximal svavelhalt på 0,5 %.

Om direktivet inte efterföljs från och med 1 januari 2020, förväntas böter, att fartyget tas i beslag eller till och med fängelse för kaptenen.

Från och med 1 januari 2020 måste alla fartyg, utan undantag, följa de nya reglerna, annars väntar påföljder.

Frågor och svar

IMO 2020-direktivet gäller för alla transporter. På samma sätt gäller bränsleförbrukningsvärdena (Trading Factors/Bunker Adjustment Factor BAF) för alla.

Risken att raffinaderier inte kommer att lyckas producera tillräckliga mängder låg-svavelhaltig olja i tid kan inte uteslutas, vilket kan leda till en tillfällig prishöjning.

Några av världens största rederier planerar att utrusta sina flottor med filtersystem som en kortsiktig lösning. Dessutom kommer fartyg att byta till flytande naturgas (LNG). De återstående fartygen växlar till bränsle med 0,5 % svavelhalt.

DB Schenker samarbetar med rederier som aktivt arbetar med att minska koldioxidutsläppen och följer IMO 2020. Rederier utvecklar enskilda lösningar, såsom användning av nya fartyg med filtersystem, gassystem och nya bränslen.

På grund av de tekniska innovationerna som måste implementeras av rederierna till följd av IMO 2020 kan kunden förvänta sig högre priser. DB Schenker  beräknar därför fraktsatserna enligt BAF (Bunker Adjustment Formula) baserat på den senaste prisutvecklingen.

METOD: BAF = bränslepris per ton x handelsfaktor

Våra sjöfraktslösningar

eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.

Truck on the road with Container

Så ser framtidens transporter ut

1/2
M44_6AL6172_39l

Så maxar du Europaexporten

2/2