Skip to content
DB SCHENKER-logga


Contract Logistics Warehouse

Produktionslogistik - från inköp till tillverkning

Vi hjälper dig att få ner kostnaderna och förenklar dina processer med våra tjänster inom produktionslogistik – från inköp till tillverkning.

Vare sig du behöver mer kontroll och insyn i din produktionsförsörjning eller vill optimera din sekvensspecifika leverans vid monteringslinjen så kan vi hjälpa dig.

Vår produktionslogistik överbryggar gapet mellan driftsprocesserna hos dina leverantörer och ditt företags produktionsanläggningar. Vi tar hand om dina leverantörers material i närheten av dina försörjningsställen med hjälp av vårt eget – eller önskat – internationella transportnät. Det sänker dina logistikkostnader eftersom vi minskar extralagren, cykeltiderna och överskottslagren.

Vår produktionslogistik omfattar all verksamhet med anknytning till försörjningen av dina tillverkningsprocesser – från konfektion och delmontering till JIT- och JIS-leverans. Vi fokuserar på att hålla din supply chain effektiv genom att tillhandahålla rätt kvantitet i rätt tid.

Våra tjänster inom produktionslogistik:

 • Materialkonsolidering hos avsändaren
 • Orderhantering
 • VMI-tjänster
 • Lösningar för leverantörsparken
 • Försörjning vid produktionslinjen
 • Ordersekvensering
 • Kvalitetssäkring
 • Utrustning och produktionsförberedelse
 • Tjänster inom uppackning/packning


Dina fördelar:

 • Sänkta logistikkostnader: Undvik brådskande leveranser och för små eller för stora lager
 • Förenklad inköpsprocess: Sekvenserad/snabbare varuingång ger kontroll och transparens
 • Realtidsdata: Visualisering av realtidslager för smarta beslut vid ombeställning
 • Lägre distributionskostnader: Du minskar risken för leverans av olämpliga varor med våra mervärdestjänster och kvalitetskontroll/kvalitetssäkring.
 • Övervakning av tillverkning som lagts på entreprenad: Hantera produktionen och flödet av varor med JIT-leveranser.

Relaterade produkter

Relaterade branschlösningar