Hoppa över
Woman cooking with the wood gasifier stove
Woman sitting in her house using the wood gasifier stoves
A person working in a field

DB Schenker aktiverar sig för atmosfair

Våra insatser under det tredje kvartalet av den interna Leading the Way-utmaningen är till förmån för välgörenhetsorganisationen atmosfair. Tillsammans med atmosfair stödjer vi ett pilotprojekt i Västbengalen, Indien, genom att subventionera försäljningen av högeffektiva vedgasugnar. I Burkina Faso, Västafrika stödjer vi utbyggnaden av dricksvattennäten med fler vattenkiosker. Läs mer om projekten vi stödjer:

Projekt Indien: Effektiva vedgasugnar

Vår insats ska hjälpa atmosfair att subventionera försäljningen av högeffektiva vedgasugnar i Västbengalen, Indien. Ugnen möjliggör effektiv och rökfri matlagning, samtidigt som den producerar träkol som kan användas eller säljas. Syftet är att förbättra den ekonomiska situationen för lokalbefolkningen och samtidigt stödja bevarandet av mangroveskogar och dess biologiska mångfald, inklusive den bengaliska tigern.

Woman sitting on the floor using the wood gas stove

Projektet med 2 000 vedgasugnar bidrar totalt till 4 500 ton i minskade koldioxidutsläpp. Samt 850 ton koldioxidsänka per år eftersom ugnarna absorberar mer koldioxid än de släpper ut.

Program för effektiva vedgasugnar | atmosfair


Projekt Västafrika: Dricksvatten i Burkina Faso

Vi stödjer atmosfair med installation och drift av flera vattenkiosker i Burkina Faso för att ge lokalbefolkningen tillgång till säkert dricksvatten. Tanken är att minska negativa hälsoeffekter relaterade till vattenburna sjukdomar förknippade med osäker vattenanvändning samt skadliga gaser vid vedförbränning.

Group of people lined up at the water kiosk looking towards it

Projektet beräknas minska Co2-utsläppen med upp till 400 ton.

System för avsaltning av solvatten | atmosfair


Om atmosfair

atmosfair är en tysk ideell organisation som aktivt bidrar till att minska koldioxidutsläppen genom att främja, utveckla och finansiera förnybar energi i över 15 länder världen över. De förlitar sig uteslutande på frivilliga donationer från privatpersoner och företag. I syfte att avkarbonisera världsekonomin har de utformat sina programvaruverktyg och konsulttjänster för att hjälpa företag med deras klimatpolicys, med fokus på affärsresor. Organisationen bygger på följande princip: Kompensera endast det som inte kan undvikas eller minskas. Ett tillvägagångssätt som utgör grunden för alla deras partnerskap. Något som garanterar både klimatintegritet och kostnadseffektivitet.


Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Utmaningen Leading the Way

1/4
A girl in a colorful clothing and a hat smiling into the camera

Vi rör på oss för en humanitär sak

2/4
Sea turtle underwater

Vi rör oss till förmån för Ocean Conservancy

3/4
Close-Up of tending for young seedlings.

Vi rör oss till förmån för WeForest

4/4