Hoppa över
A girl in a colorful clothing and a hat smiling into the camera
4 young smiling children standing next to each other in a field wearing colorful clothing
A girl in colorful cloths holding a bunch of radishes in her arm
Two girls sitting next to each other at desk at school, writing in their books
A girl and a man with glasses standing on a field holding crops

DB Schenker gör en humanitär insats

Insatserna under det fjärde och sista kvartalet av vår interna Leading the Way-utmaning kommer att gå till en välgörenhetsorganisation som driver på utvecklingen för att främja barns rättigheter och jämställdhet för flickor.

I det här samarbetet bidrar vi till att barn och unga kan utvecklas fritt och med god hälsa, oberoende av ursprung, religion eller de politiska förhållanden som råder i just deras land. Nedan kan du läsa mer om projekten vi stödjer:

Projekt Guatemala: Friska barn trots klimatförändringar

Guatemala är särskilt sårbart för naturkatastrofer. Effekterna på befolkningen och landets infrastruktur är allvarliga. Den fattigdom och undernäring som blir följden har ödesdigra konsekvenser, särskilt för barn, och kan leda till försenad mental och fysisk utveckling, inlärningsproblem och ökad risk för sjukdomar. Med vårt stöd vill vi förbättra matförsörjningen och stärka kraften att stå emot klimatförändringarna och dess effekter.

A girl in colorful cloths holding a bunch of radishes in her arm

Projektverksamhet:
- Entreprenörsutbildning och klubbar för 700 unga kvinnor.
- Workshops om hälsosam kost, hälsa och hygien för mammor och barn.
- Workshops om miljöutbildning för 120 lärare.

Sammanlagt 700 unga kvinnor, 1000 mödrar och 120 lärare från 40 skolor drar nytta av projektverksamheten.

Projekt Malawi: Ungdomsutbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Malawi har en mycket ung befolkning, men landet saknar fortfarande ungdomsvänliga och genusmedvetna hälsovårdstjänster. Det beror på kulturella normer som hindrar skapandet av dessa tjänster och därmed förnekar unga människor tillgång till information om sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Det malawiska samhället präglas av traditionella rollmodeller. 42 procent av malawiska kvinnor är gifta innan de fyller 18 år. Denna tradition ökar risken för tidiga graviditeter. Särskilt flickor och unga kvinnor förvägras ofta rätten till självbestämmande. Vi hjälper till att stärka den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheterna för all barn, ungdomar och unga vuxna. 

4 young smiling children standing next to each other in a field wearing colorful clothing

Projektverksamhet:
- Utbildning av 140 unga samhällsarbetare som ska ge råd om sexuell hälsa till sina jämnåriga.
- Yrkesutbildning för unga mödrar och unga kvinnor för att stärka deras ekonomiska ställning.
- Inrättande av 60 spargrupper för mikroföretag.

Sammanlagt 82 000 personer i Mzimba-distriktet drar nytta av projektverksamheten.

Projekt Laos: Hållbart jordbruk och klimatskydd

Bokeo-regionen i norra Laos är starkt präglad av fattigdom. Många människor lever av risodling. Bristen på mångfald inom jordbruket och den låga medvetenheten om hälsosam kost leder till undernäring. Klimatförändringarna har ökat torkan i Laos, vilket gör det svårt att odla ris. När livsmedelslagren inte räcker lånar många familjer ris i risbanker till höga räntor och hamnar snabbt i en fattigdomscirkel. Torkan påverkar också vattenförsörjningen. Med det här projektet vill vi förbättra levnadsvillkoren på landsbygden genom anpassning till klimatförändringarna och innovativt jordbruk.

A girl and a man with glasses standing on a field holding crops

Projektverksamhet:
- Byggande och inrättande av två utbildningscentrum för jordbruk
- Utbildning i hållbart jordbruk och entreprenörskap
- Stöd till etablering av mikroföretag.
- Främjande av vattenlagringstankar och solpumpar.

Totalt 2 750 personer i 16 samhällen i Bokeo-regionen drar nytta av projektverksamheten.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Utmaningen Leading the Way

1/4
Woman cooking with the wood gasifier stove

Vi rör på oss för atmosfair

2/4
Sea turtle underwater

Vi rör oss till förmån för Ocean Conservancy

3/4
Close-Up of tending for young seedlings.

Vi rör oss till förmån för WeForest

4/4