Hoppa över
Two Women sowing seeds in a tree nursery.
Two Women sitting on the ground, sorting young trees.
Drone shot of a smallscale farm in Brazil.
Drone-shot of project area, still sparseley green hilly terrain.

DB Schenker rör sig för WeForest

Under det första kvartalet i vår företagsutmaning ska vi donera alla våra gemensamma kilometer till välgörenhetsorganisationen WeForest.

Tillsammans med WeForest stödjer vi projekt med fokus på miljöskydd och skogsvård. I Desa, norra Etiopien, ger vi stöd för återställandet av skogslandskap, vilket bidrar till att stoppa ökenspridning och minska fattigdomen. I Brasilien hjälper vi till att återställa Atlantskogen och få tillbaka djur- och växtlivet genom skyddade flodområden.  Läs mer om alla projekt som vi stödjer:

Projekt 1: Etiopien, Desa

Desa’a -skogen är en av de äldsta torra Afromontane skogar som finns kvar i Etiopien. Över 26 000 människor lever här under fattigdomsgränsen och är beroende av skogen för dess tillgång av vatten, energi och mat till boskapen. Syftet med detta ambitiösa och prisbelönta projekt som drivs av WeForest är att återställa och skydda Afromontane-skogen och få tillbaka vattnet till dess region. Projektet syftar till att minska ökenspridningen från norr och lyfta landsbyggdsamhällen ur en extrem fattigdom.

Three Women in long dresses shepherding a flock of animals on a sparsely green hill.

Bekämpa landförstöring och fattigdom genom skogsåterställning.

Återställd landyta: 9,917 hektar
Träd: 9,649,240

Etiopien Desa'a | WeForest


Projekt 2: Brasilien, gröna korridorer

Ingen annan tropisk skog har lidit lika stora förluster som Atlantskogen i Brasilien.  WeForest arbetar tillsammans med IPE för att återställa skogen och få tillbaka djur- och växtlivet, därigenom även hjälpa närliggande lantsamhällen till självförsörjning via skogsplantering och skogsvård. Vår donation går till att skapa mer utrymme och migrationsvägar för hotade djurarter som lejontamariner, jaguarer, tapirer och aror. Detta görs genom arbetet med att återansluta ”Morro do Diabo State Park” till de omgivande skogsfragmenten.  

Older man standing in the sun, watching the project.

Återställa Atlantskogen för att få tillbaka vildlivet

Återställd landyta: 1,141 hektar
Träd: 2,282,500

gröna korridorer | WeForest


Om WeForest

WeForest grundades 2010 med ett syfte att driva och utveckla projekt inom holistisk återplantering av skogar. Tillsammans med övriga intressenter arbetar organisationen med särskilda metoder för skogs- och landskapsrestaurering. Visionen är att skapa en värld med samhällen och naturen som lever i en hållbar samexistens, samt stoppa den globala uppvärmningen ”under tiden som vi lever”. Missionen är att återställa och bevara den ekologiska integriteten hos skogslandskap och de närliggande lantsamhällen för att på så sätt skapa hållbara lösningar för klimatet, naturen och människorna. Idag bidrar WeForest med skogsrestaurering till över 40 000 hektar (47 miljoner träd) fördelade på tre världskontinenter.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Utmaningen Leading the Way

1/4
A girl in a colorful clothing and a hat smiling into the camera

Vi rör på oss för en humanitär sak

2/4
Woman cooking with the wood gasifier stove

Vi rör på oss för atmosfair

3/4
Sea turtle underwater

Vi rör oss till förmån för Ocean Conservancy

4/4