Hoppa över
Fish swimming through corals
Sea turtle underwater
Whale jumping out of the ocean

DB Schenker samlar kilometer till förmån för Ocean Conservancy

Under vår spännande globala utmaning kommer vi omvandla alla insamlade kilometer under årets andra kvartal till en donation till förmån för välgörenhetsorganisationen Ocean Conservancy

Ocean Conservancy logo

Vi stöder Ocean Conservancys arbete mot ett rent och hälsosamt hav. Deras arbete inkluderar insatser som: att säkerställa att havet är fritt från skräp och föroreningar, att skydda ömtåliga ekosystem som Arktis och Florida, att främja hållbara klimatlösningar och förhindra påverkan på kustsamhällen och ekosystem samt att minska överfiske och bevara fiskbeståndet. 

Program: Trash Free Seas®

Havsavfall påverkar hälsan hos vilda djur, människor och lokala ekonomier. Skräp i vattnet och på stranden kan misstas som mat av vilda djur, eller trassla in djur med dödliga konsekvenser. Forskare uppskattar att mer än 11 ​​miljoner ton plast kommer in i vårt hav varje år.

Underwater image with black and striped fish.

Programmet "Trash Free Seas" har:

Städat upp mer än 341 kilo skräp genom International Coastal Cleanup – världens största volontärinsats för havshälsan.

Trash Free Seas® program | Ocean Conservancy


Program: Konfrontera klimatförändringar

Våra hav har absorberat mer än 90 procent av värmen från mänskligt orsakad global uppvärmning och ungefär en tredjedel av våra koldioxidutsläpp. En rad klimatpåverkan – inklusive havsförsurning, havsnivåhöjning och starkare och mer frekventa orkaner – skadar våra kustnära industrier och samhällen. Ocean Conservancy arbetar mot hållbara havsbaserade klimatlösningar, där insatser för att minska utsläppen från sjöfart och hamnar samt en uppskalning av välplacerad förnybar energi till havs ingår. 

Sunset above the ocean

Sedan 1993 har uppvärmningen av våra hav fördubblats.

Konfrontera klimatförändringar | Ocean Conservancy

 

Om Ocean Conservancy

Ocean Conservancy grundades 1972 och arbetar för att skydda haven mot våra största globala utmaningar. Tillsammans med deras partners, skapar de vetenskapsbaserade lösningar för att främja ett hälsosamt hav och det djurliv och samhällen som är beroende av det. Ocean Conservancy utbildar och ger samhällsmedborgare möjlighet att vara med och påverka havets framtid. Från Arktis, till den Mexikanska golfen och till kongress förenar Ocean Conservancy människor med det gemensamma målet att finna vetenskapsbaserade lösningar för att skydda våra hav för framtida generationer.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Utmaningen Leading the Way

1/4
A girl in a colorful clothing and a hat smiling into the camera

Vi rör på oss för en humanitär sak

2/4
Woman cooking with the wood gasifier stove

Vi rör på oss för atmosfair

3/4
Close-Up of tending for young seedlings.

Vi rör oss till förmån för WeForest

4/4