Skip to content


Nasza Strategia Korporacyjna

Dzięki strategii UNLEASH kontynuujemy naszą podróż – robimy to jeszcze lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Dotrzymujemy kroku wydarzeniom rynkowym, kształtujemy naszą przyszłość i budujemy długoterminowy sukces.

UNLEASH Future-proofing our Company through Customer Centricity, Empowered People and Dynamic Growth.

UNLEASH jest zatem czymś więcej niż tylko strategią. Stanowi ona centrum wszystkich naszych działań i wysiłków. Pozwala nam jeszcze bardziej wzmocnić nasze atuty, dzięki skupieniu na pięciu kluczowych czynnikach sukcesu. Nasz precyzyjnie określony cel i wartości stanowią istotę tego, kim jesteśmy jako organizacja i podtrzymują silny fundament naszej kultury we wszystkim, co robimy.

Nasze Wartości 

Strategia UNLEASH opiera się na wartościach korporacyjnych, które obecnie wyrażają nasze zaangażowanie w ESG.


  • Dotrzymujemy słowa (Walk the talk) – Każdy z nas bierze odpowiedzialność za działania, których się podejmuje. Jesteśmy dumni z naszej pracy i wartości, którą wnosi oraz roli, jaką odgrywamy w zrównoważonym rozwoju świata.
  • Jesteśmy jednym zespołem, mamy jeden cel (Be one team with one goal) – Wiemy, że najlepsze rezultaty osiągamy pracując jako zespół. Każdego dnia motywujemy się wzajemnie do osiągania naszych celów.
  • Jesteśmy uczciwi (Be honest) – Jesteśmy szczerzy i uczciwi, okazujemy szacunek sobie nawzajem i doceniamy różnorodność na całym świecie.
  • Przesuwamy granice (Push limits) – Stale zadajemy sobie pytanie: "Czy istnieje lepszy lub szybszy sposób?". Rozbudzamy innowacyjność, która rozwija naszych klientów i branżę.
  • Zabieramy klientów w przyszłość (Take customers further) – Stawiamy klientów w centrum naszych działań, aby dostarczyć im najwyższą jakość, sprostać ich wyzwaniom oraz tworzyć nowe rozwiązania na przyszłość.
  • Jesteśmy fair wobec ludzi i planety (Play fair with people and planet) – Ludzie i planeta są dla nas najważniejsi – czujemy się odpowiedzialni społecznie za ulepszanie świata z myślą o naszych pracownikach, klientach i przyszłych pokoleniach.

Nasz Cel Strategiczny

Strategia naszej firmy jest prosta, nieskomplikowana i możliwa do zrealizowania. Dzięki tej prostocie, możemy każdego dnia przybliżać się do celu, którym jest: 

Wykorzystanie potencjału branży logistycznej dla mobilnej przyszłości
 

Two men in yellow vest, standing in a warehouse shaking hands and smiling

Nasze Cele

W ramach strategii UNLEASH, stawiamy klienta w centrum wszystkiego, co robimy i wzmacniamy pozycję naszych pracowników. Dzięki temu, rozwijamy się dynamicznie i możemy być zawsze o krok przed konkurencją na całym świecie.

Proces ten opiera się na pięciu czynnikach sukcesu.

Doskonałe wykorzystanie specyficznych dla danego obszaru wyzwań i możliwości, aby dla klientów zawsze być firmą pierwszego wyboru.
Fingers pointing at a digital display of the globe

Choć lepsza rentowność jest z pewnością niezbędna do osiągnięcia sukcesu w przyszłości, sama w sobie nie jest wystarczająca. Musimy zawsze brać pod uwagę potrzeby klienta i utrzymywać go w centrum naszych działań. Istotą tego czynnika sukcesu jest dotarcie z właściwymi produktami do właściwych klientów we właściwy sposób. 

Niestabilna obecnie sytuacja gospodarcza i geopolityczna oraz kontynuacja dotychczasowych trendów, spowodowały dynamiczne zmiany w wymaganiach klientów. Aby kontynuować koncentrację na kliencie w obszarach, w których jest już na dobrym poziomie i poprawiać ją w miejscach, którego tego wymagają, musimy być w stanie reagować tak dynamicznie, jak wymaga tego rynek. W tym celu, musimy przewartościować nasze struktury, produkty oraz sposób prowadzenia działalności w ramach całej naszej firmy.
 


Tworzymy kulturę wzmacniania pozycji pracownika, aby uwolnić potencjał naszego zespołu. Two women sitting at a table having a discussion with other people

Motorem naszej działalności są wspaniali ludzie. Aby zapewnić naszym pracownikom środowisko, którego potrzebują, aby każdego dnia świadczyć najlepsze usługi dla naszych klientów, ograniczymy przeszkody biurokratyczne i poddamy naszą organizację defragmentacji. Aby stać się pracodawcą pożądanym przez przyszłych pionierów logistyki, zmienimy naszą strategię kadrową w prawdziwie niobocene środowisko pracy.

Dążenie do neutralności węglowej do 2040 r. i kompleksowe przywództwo w zakresie ESG. Three dice imprinted with illustrations laying in the grass Wszystkie przedsiębiorstwa muszą zdać sobie sprawę z odpowiedzialności, którą ponoszą wobec planety i społeczeństwa. Wraz z rosnącym znaczeniem tych kwestii, kształtują one jednocześnie rynek. Ponadto, wymagania klientów w tym obszarze uległy zmianie, a przywództwo w zakresie ESG jest punktem, który może odróżniać nas od konkurencji, stanowiąc jednocześnie istotny krok w przestrzeganiu naszych wartości, jakimi są „konsekwencja w słowach i czynach” i nasze zobowiązania do zrównoważonego rozwoju firmy.

Optymalizacja naszych procesów i poprawa naszego cyfrowego śladu i pozycji lidera. One human finger and a robotic finger touching

Digitalizacja to kluczowy kierunek rozwoju, który kształtuje obecnie rynki i wymagania klientów. Aby utrzymać klienta w centrum naszej działalności, musimy reagować na fakt, że wymaga on coraz większej modernizacji i digitalizacji. Cyfryzacja pozwala nam również poprawiać efektywność w niemal wszystkich aspektach naszej działalności i wykorzystywać dane do ciągłego doskonalenia naszej pracy.

Dzięki wzmożonemu skupieniu na kanale cyfrowym, poprawiamy nasz cyfrowy ślad i pozycję lidera. Aby wykorzystać płynące z digitalizacji możliwości, łączymy nasze dogłębne zrozumienie potrzeb klientów i zmiennego otoczenia ze sprecyzowanym planem cyfrowej transformacji. Pozwala nam to wyróżnić się na tle konkurentów, być o krok przed nowymi graczami na rynku oraz zarówno utrzymać, jak i zdobyć klientów dzięki tworzeniu dla nich dodatkowej wartości.

Poprawa naszego wyniku finansowego i sprawności organizacyjnej dzięki bezustannemu kwestionowaniu status quo. Four large puzzle pieces with symbols on them being put together

Nasze obecne struktury i procesy są zdecydowanie zbyt złożone i wymagają uproszczenia. Osłabia to zrównoważony rozwój naszej firmy i uniemożliwia nam świadczenie najlepszych możliwych usług dla naszych klientów. Dzięki zmianie struktury naszej firmy, redukcji kosztów ogólnych i ciągłej ewaluacji podejmowanych działań, możemy przygotować naszą firmę na dynamiczne wyzwania, które czekają rynek w przyszłości.