Skip to content


Woman cooking with the wood gasifier stove
Woman sitting in her house using the wood gasifier stoves
A person working in a field

DB Schenker pokonuje kilometry dla atmosfair

W trzecim kwartale naszego wyzwania "Wyznaczanie Drogi" będziemy wspierać organizację charytatywną atmosfair. Razem z atmosfair prowadzimy projekt pilotażowy w Bengalu Zachodnim w Indiach, dofinansowując sprzedaż wysokowydajnych piecyków do gazowania drewna. W Burkina Faso w Afryce Zachodniej wspieramy zaś rozbudowę sieci wody pitnej o kolejne kioski z wodą. Dowiedz się więcej o projektach, które wspieramy:

Projekt Indie: Wydajne piecyki na gaz drzewny

Z naszą pomocą atmosfair dofinansuje sprzedaż wysoce wydajnych piecyków na gaz drzewny w Bengalu Zachodnim w Indiach. Umożliwiają one wydajne i bezdymne gotowanie, a także produkują węgiel drzewny, który można wykorzystać lub sprzedać. Poprawia to sytuację ekonomiczną mieszkańców, a jednocześnie wspiera ochronę lasów namorzynowych, ich bioróżnorodności, w tym takich zwierząt jak tygrysa bengalskiego.

Woman sitting on the floor using the wood gas stove

Całkowita oszczędność w ramach projektu to redukcja emisji CO2 o 4500 ton i 850 ton pochłaniania CO2 rocznie z 2000 gazujących piecyków.

Program wydajnych piecyków na gaz drzewny | atmosfair


Projekt Afryka Zachodnia: Woda pitna w Burkina Faso

Wspieramy firmę atmosfair w instalacji i obsłudze kilku kiosków z wodą w Burkina Faso, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczny dostęp do wody pitnej. Doprowadzi to do zmniejszenia negatywnych skutków zdrowotnych związanych z chorobami przenoszonymi przez wodę, z niebezpiecznym korzystaniem z wody oraz ze szkodliwymi gazami wytwarzanymi podczas spalania drewna opałowego do gotowania wody.

Group of people lined up at the water kiosk looking towards it

Całkowita redukcja emisji CO2 w projekcie wynosi do 400 ton .

Solarny system odsalania wody | atmosfair


O atmosfair

atmosfair jest niemiecką organizacją non-profit, która aktywnie przyczynia się do redukcji emisji CO2 poprzez promowanie, rozwój i finansowanie energii odnawialnej w ponad 15 krajach na całym świecie. Działalność organizacji opiera się wyłącznie na dobrowolnych wpłatach od osób prywatnych i firm. Dążąc do dekarbonizacji światowej gospodarki, atmosfair stworzył narzędzia programowe i usługi konsultingowe, by pomóc firmom we wdrażaniu polityki klimatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem podróży służbowych. Organizacja kieruje się następującą zasadą: rekompensuj tylko to, czego nie da się uniknąć lub ograniczyć. To podejście stanowi podstawę wszystkich partnerstw organizacji, zapewniając nie tylko integralność klimatyczną, ale także efektywność kosztową.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Wyzwanie Leading The Way

1/3
Sea turtle underwater

Pokonujemy kilometry na rzecz Ocean Conservancy

2/3
Close-Up of tending for young seedlings.

Pokonujemy kilometry na rzecz WeForest

3/3