Pomiń


Fish swimming through corals
Sea turtle underwater
Whale jumping out of the ocean

DB Schenker pokonuje kilometry na rzecz Ocean Conservancy

W ramach naszego ekscytującego wyzwania firmowego przekażemy wszystkie kilometry zgromadzone w drugim kwartale roku na rzecz organizacji charytatywnej Ocean Conservancy.

Ocean Conservancy logo

Wspieramy działania Ocean Conservancy na rzecz czystego, zdrowego oceanu, w tym wysiłki mające na celu: zapewnienie, że ocean jest wolny od śmieci i zanieczyszczeń; ochronę delikatnych ekosystemów, takich jak Arktyka i Floryda; promowanie zrównoważonych rozwiązań klimatycznych i zapobieganie najgorszym skutkom wpływającym na społeczności nadmorskie i ekosystemy; oraz ograniczenie przełowienia przy jednoczesnym zachowaniu populacji ryb.

Program: Trash Free Seas®

Śmieci w oceanie mają negatywny wpływ na zdrowie dzikich zwierząt, ludzi i lokalne gospodarki. Śmieci w wodzie i na brzegu mogą być mylone przez dzikie zwierzęta z pożywieniem lub prowadzić do zaplątania, co może mieć śmiertelne skutki. Szacuje się, że każdego roku do oceanów trafia ponad 11 milionów ton tworzyw sztucznych.

Underwater image with black and striped fish.

Program Trash Free Seas® osiągnął następujące cele:

Uprzątnięto ponad 156 tyś. ton śmieci w ramach International Coastal Cleanup® (Międzynarodowego Sprzątania Wybrzeży) - największej na świecie akcji wolontariuszy na rzecz poprawy stanu oceanów.

Program Trash Free Seas® | Ocean Conservancy


Program: Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Ocean pochłania ponad 90% ciepła będącego rezultatem działalności człowieka i około jedną trzecią emisji dwutlenku węgla. Szereg czynników wpływających na klimat - w tym zakwaszenie oceanów, podnoszenie się poziomu mórz oraz silniejsze i częstsze huragany - powoduje szkody dla przemysłu i społeczności nadmorskich. Ocean Conservancy pracuje nad szeregiem działań na rzecz zrównoważonego klimatu, takich jak wysiłki zmierzające do ograniczenia emisji pochodzących z transportu morskiego i działalności portów oraz rozwijania dobrze zlokalizowanych morskich źródeł energii odnawialnej.

Sunset above the ocean

Od 1993 tempo ocieplania się oceanów wzrosło dwukrotnie.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym | Ocean Conservancy


Ocean Conservancy

Organizacja Ocean Conservancy, założona w 1972 roku, działa na rzecz ochrony oceanów przed największymi wyzwaniami współczesnego świata. Wraz ze swoimi partnerami tworzy oparte na naukowych podstawach rozwiązania na rzecz zdrowego oceanu, dzikiej przyrody i społeczności, które od niego zależą. Ocean Conservancy edukuje obywateli i zachęca ich do podejmowania działań na rzecz oceanu. Od Arktyki przez Zatokę Meksykańską po sale Kongresu, Ocean Conservancy łączy ludzi, aby znaleźć rozwiązania dla naszej wodnej planety. Jej praca, oparta na podstawach naukowych, wyznacza kierunki polityki i angażuje ludzi w ochronę oceanu i jego dzikiej przyrody dla przyszłych pokoleń.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Wyzwanie Leading The Way

1/3
Woman cooking with the wood gasifier stove

Pokonujemy kilometry dla atmosfair

2/3
Close-Up of tending for young seedlings.

Pokonujemy kilometry na rzecz WeForest

3/3